• Opsjonsavtalers påvirkning på risiko ved eiendomsutvikling 

      Lunde, Eirik Mork; Nordhov, Nils Anders Rønneberg (Master thesis, 2019)
      Masteroppgaven tar for seg opsjonsavtaler med fokus på om avtaleformen muliggjør eiendomsutvikling, samt reduserer risikoen ved kjøp av fast eiendom. Problemstillingen som er utarbeidet er følgende: Muliggjør opsjonsavtaler ...