• Enzymatic studies with 3-oxa n-3 DPA 

   Pangopoulos, Maria Kant; Nolsøe, Jens Mortansson Jelstrup; Antonsen, Simen Gjelseth; Colas, Romain; Dalli, Jesmond; Aursnes, Marius; Stenstrøm, Yngve H.; Hansen, Trond Vidar (Journal article; Peer reviewed, 2020)
  • Enzymatic studies with 3-oxa n-3 DPA 

   Pangopoulos, Maria Kant; Nolsøe, Jens Mortansson Jelstrup; Antonsen, Simen Gjelseth; Colas, Romain; Dalli, Jesmond; Aursnes, Marius; Stenstrøm, Yngve H.; Hansen, Trond Vidar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Forsøk på syntese av (R,5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-3-hydroksikosa-5,8,11,14,17-pentaensyre 

   Haukebø, Anders (Master thesis, 2017)
   The goal was to synthesise the natural product (R,5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-3-hydroxyicosa- 5,8,11,14,17-pentaenoic acid (1). This hydrocarbon has been isolated from the yeast Dipodascopsis uninucleata. The synthesis of the ...
  • Forsøk på syntese av noen fenoliske glykosider 

   Løndal, Kristian Molvær (Master thesis, 2020)
   Det er påvist at noen glykosylerte fenoler har prebiotiske effekter. I denne oppgaven ble syntese av 4-formyl-2-metoksifenyl-D-glukopyranosid fra D-glukose og vanillin forsøkt utført ved fem ulike lineære synteseveier. ...
  • Nitrogen-basert halosyklisering av 2-alkenylpyridiner 

   Johnsen, Lars-Inge Gammelsæter (Master thesis, 2017)
   Målet med oppgaven var å utforske de fundamentale aspektene ved jodsyklisering av 2-(alkenyl)pyridiner, og på den måten utvikle en metode for å syntetisere flersubstituerte alkaloider med bisykliske motiver slik de som er ...
  • Stereopermutation on the Putative Structure of the Marine Natural Product Mucosin 

   Antonsen, Simen Gjelseth; Gallantree-Smith, Harrison Christopher; Görbitz, Carl Henrik; Hansen, Trond Vidar; Stenstrøm, Yngve H.; Nolsøe, Jens Mortansson Jelstrup (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  • Syntese av fettsyreamider med larvicid-aktivitet 

   Johansson, Silje Julie Rørslett (Master thesis, 2017)
   Målet for oppgaven var å lage et bibliotek bestående av fettsyreamider fra forskjellige fettsyre- og amidderivater. Bakgrunnen for dette var forskning som gikk ut på å teste forskjellige fettsyreamider for biologisk aktivitet ...
  • Syntese av prebiotiske glykokonjugater 

   Steinvik, Erlend (Master thesis, 2021)
   I denne oppgaven ble det forsøkt syntetisert en rekke fenoliske glykokonjugater med antatt prebiotisk effekt. Det ble benyttet D-glukose og vanillin for å undersøke ulike strategier for å danne glykosidet vanillin-D-gluk ...
  • Synthesis of Thioridazine 

   Antonsen, Simen Gjelseth; Monsen, Erling Berge; Ovchinnikov, Kirill; Nolsøe, Jens Mortansson Jelstrup; Ekeberg, Dag; Kristiansen, Jette E.; Diep, Dzung B.; Stenstrøm, Yngve H. (Journal article; Peer reviewed, 2020)
  • Synthesis of Thioridazine 

   Antonsen, Simen Gjelseth; Monsen, Erling Berge; Ovchinnikov, Kirill; Nolsøe, Jens Mortansson Jelstrup; Ekeberg, Dag; Kristiansen, Jette E.; Diep, Dzung B.; Stenstrøm, Yngve H. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Thioridazine, a well-known antipsychotic drug, has shown promising effects on several bacterial strains (including Mycobacterium tuberculosis and methicillin-resistant Staphylococcus aureus). Suppressive effects towards ...