• Substratposisjonering i kitinase A fra Serratia marcescens 

      Nielsen, Ida Kristine (Master thesis, 2012-09-06)
      Målet med denne oppgaven har vært å finne hvilke aminosyrer som interagerer med substratet i -3 og +3 subsetet i ChiA og hvilken effekt de har. Det er spesielt interessant å se på om disse har innvirkning på substratposisjonering ...