• Forsøk på syntese av utvalgte lipider 

   Nicolaisen, Steinar Sollien (Master thesis, 2020)
   Denne oppgaven ble satt sammen av tre mindre oppgaver. Den første av oppgavene var syntese av syklopropaner fra alkener med dibromkarbener som reaktant og mikroreaktor som system. Syklopropanene ble dannet med varierende ...
  • Two-Phase Dibromocyclopropanation of Unsaturated Alcohols Using Flow Chemistry 

   Østby, Runa Berg; Didriksen, Terje; Antonsen, Simen Gjelseth; Nicolaisen, Steinar Sollien; Stenstrøm, Yngve H. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Dibromocyclopropanations are conventionally done by addition of dibromocarbene to alkenes under phase-transfer conditions in batch reactions using a strong base (50% NaOH (aq)), vigorous stirring and long reaction times. ...
  • Two-phase dibromocyclopropanation of unsaturated alcohols using flow chemistry 

   Østby, Runa Berg; Didriksen, Terje; Antonsen, Simen Gjelseth; Nicolaisen, Steinar Sollien; Stenstrøm, Yngve H. (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Dibromocyclopropanations are conventionally done by addition of dibromocarbene to alkenes under phase-transfer conditions in batch reactions using a strong base (50% NaOH (aq)), vigorous stirring and long reaction times. ...
  • Two-phase dibromocyclopropanation of unsaturated alcohols using flow chemistry 

   Østby, Runa Berg; Didriksen, Terje; Antonsen, Simen Gjelseth; Nicolaisen, Steinar Sollien; Stenstrøm, Yngve H. (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Dibromocyclopropanations are conventionally done by addition of dibromocarbene to alkenes under phase-transfer conditions in batch reactions using a strong base (50% NaOH (aq)), vigorous stirring and long reaction times. ...