• Kotters 8- Steg & Barack Obama 

      Nguyen, Therese (;Kotters 8- Steg & Barack Obama, Master thesis, 2014-08-18)
      Vi har i denne oppgaven valgt å se Obamas endringsledelse i form av Kotters 8 – steg, supplert med Aristoteles sin klassiske kommunikasjonsmodell. Der formålet er å finne en sammenheng, eventuelle likheter, mellom Obamas ...