• Basel III : nye krav til kapital og likviditet 

      Ngo, Giang (Master thesis, 2013-03-26)
      Finanskrisen påviste vesentlige mangler ved dagens gjeldende bankregulering. Som en respons på den internasjonale finanskrisen har Baselkomiteen lansert et nytt og strengere regelverk til kapitaldekning og likviditet. ...