• Tautrekking om Snøheimvegen : ferdsel, villrein eller begge deler? 

      Nerhoel, Ingrid (Master thesis, 2011-11-11)
      Målet med denne oppgaven har vært å se på hvilke effekter Snøheimvegen og vegregimet har på ferdselen i området, og hvilke effekter ferdselen eventuelt kan ha på villreinens (Rangifer tarandus tarandus) bevegelser. For å ...