• Prestasjonsmålingssystemet i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge 

      Nergård, Magnus Espås; Myrene, Benjamin (Master thesis, 2018)
      Formålet med denne oppgaven er å finne ut av hvordan prestasjonsmålingssystemet i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge påvirker eiendomsmeglernes motivasjon og atferd. Funnene i denne oppgaven kommer på bakgrunn av flere semistrukturerte ...