• Landsrepresentativ overvåking av skogens vitalitet i Norge - kontroll 1997 

   Støen, Ole-Gunnar; Eriksen, Rune; Nellemann, Christian (NIJOS-rapport;, Research report, 1998)
   Til sammen 40 overvåkingsflater med over 370 gran- og furutrær fra 4 tilfeldig valgte observatører ble kontrollert i forbindelse med feltregistreringene i 1997. Avvikene mellom observatører og kontrollør var større for ...
  • Landsrepresentativ overvåking av skogens vitalitet i Norge 1989-97 - statistikk 

   Støen, Ole-Gunnar; Nellemann, Christian; Eriksen, Rune (NIJOS-rapport;, Research report, 1998)
   Årlige registreringer av kronetetthet og kronemisfarging har vært foretatt på mer enn 9.000 bar- og lauvtrær fordelt på ca. 900 flater i et 9x9 km nett siden 1989. Det har vært en jevn negativ utvikling i kronetetthet for ...