• Havre og smak 

      Naustvik, Ludmila (Master thesis, 2011-08-25)
      I denne masteroppgaven ble det undersøkt hvordan forskjellig konsentrasjon av totale fenoler i ulike havresorter vil påvirke smaken i havregrøt. Gjennom oppgaven ble det undersøkt følgende faktorer som berører hovedformål: ...