• Registrering av jordsameier etter matrikkellov 

      Næss, Toya Marie (Master thesis, 2010-10-28)
      Som temaet for denne masteroppgaven er: ” Hvilke konsekvenser får den nye matrikkelloven for registrering av jordsameier?”. For å finne svar på problemstillingen har jeg utarbeidet noen delproblemstillinger. Delproblem ...