• Risikofødende og hjemmefødsel : er det en god idé? 

      Næss, Petra Maria Christina (Master thesis, 2017)
      Bakgrunn: I Norden er gravide med risikofaktorer anbefalt å føde på sykehus. Det er varierende praksis i de nordiske land forhold til planlagte hjemmefødsler. Danske kvinner har rett til å bli i varetatt av en jordmor ...