• Mohairgeit i Norge – muligheter og utfordringer for fremtiden 

      Munz, Ingvild (Master thesis, 2021)
      Kulturlandskapet i Norge er i sterk gjengroing. Geiter har et annet beitemønster enn sau og storfe, som er mer egnet til å åpne opp gjengrodde områder. I dag er melkegeiter de vanligste geitene i Norge. Siden markedet for ...