• Markedsanalyse av skogforsikring i Sverige og Finland 

      Munthe-Kaas, Ove Staubo (Master thesis, 2012-10-15)
      Skogforsikring har fått økt oppmerksomhet de siste årene fordi store skadehendelser i skog har oppstått stadig hyppigere. Denne endringen i hyppigheten har man merket spesielt godt i det svenske skogbruket. Stormene Gudrun ...