• Ulike sjikts betydning for fuktbalanse til krysslimt tre (CLT) 

      Mousavi, Zahra (Master thesis, 2018)
      Vannskader på trekonstruksjoner har vært et viktig tema i Norge. I 2014 hadde forsikringsselskapene i Norge mottatt 58 189 meldinger relatert til dette. Raskt tiltak er nødvendig ved slike tilfeller for å begrense ...