• Interpretasjon : vegar til verdiskaping 

   Morken, Inga-Britt (Master thesis, 2018)
   Naturbasert reiseliv opplev stadig stor auking av turistar og fleire turistar etterspør opplevingar og aktivitetar i norsk natur. Innan produkta som i er i auke finn me guida opplevingar, der er det guiden i seg sjølv som ...
  • Naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge : statusoversikt, resultater og metode fra en nasjonal spørreundersøkelse 

   Stensland, Stian; Fossgard, Knut; Hansen, Benjamin Bergsnov; Fredman, Peter; Morken, Inga-Britt; Thyrrestrup, Gry; Haukeland, Jan Vidar (MINA fagrapport;52, Report, 2018)
   Målet med denne rapporten er å skaffe et bedre datagrunnlag og kunnskap om naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge. I rapporten dokumenteres metoden vi har brukt, samt at det gis en enkel beskrivende oversikt over svarene ...