• Interpretasjon : vegar til verdiskaping 

      Morken, Inga-Britt (Master thesis, 2018)
      Naturbasert reiseliv opplev stadig stor auking av turistar og fleire turistar etterspør opplevingar og aktivitetar i norsk natur. Innan produkta som i er i auke finn me guida opplevingar, der er det guiden i seg sjølv som ...