• Biokjemisk omdanning av biprodukter fra matindustrien 

      Moltubakk, Morten Wiken (Master thesis, 2016-08-30)
      I denne masteroppgaven er det presentert et prosessanlegg som tar imot 3 400 kg fett, fra slaktedyr, i timen som råstoff. Formålet med anlegget er å gjøre dette råstoffet om til frie fettsyrer, for deretter å skille de ...