• En undersøkelse av metoder for å kombinere GNSS-spor 

      Moen, Michael Holm (Master thesis, 2020)
      Fremtidens infrastruktur innenfor samferdsel vil være avhengig av intelligente transportsystemer der kjøretøy skal kommunisere sin posisjon, fart og retning opptil flere ganger i sekundet. Dette systemet kan bidra til å ...