• Sosiale møteplasser som utgangspunkt for bærekraftig utvikling 

      Melvær, Agnes Lyche (Master thesis, 2014-02-14)
      Oppgaven beskriver et casestudie utført i perioden 2011-2013: Abels Hage - et medvirkningsprosjekt, en urban hage og temporær møteplass på John Colletts plass/Trikkesløyfa i Oslo. Utgangspunktet er en gammel bokhandel ...