• Fremdrift og energiforbruk for autonom landbruksrobot 

      Meltzer, Fredrik (Master thesis, 2014-08-26)
      Denne oppgaven omhandler en prototype for en mobil elektrisk landbruksrobot, som utvikles og bygges ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet våren 2014. Målet med roboten er at den ved hjelp av en utskiftbar ...