• Fugler på Taket 

      Melberg, Maja (Master thesis, 2017)
      Over halvparten av jordens befolkning lever i dag i byer, og det er forventet en stor vekst i dette antallet. I Norge bor helle 80% av befolkningen i byer og tettsteder. I byene er det et stort politisk press for fortetting, ...