• Innpåkjøp i privat veg for jordskifteretten 

      Masdal, Ingvild (Master thesis, 2016-08-24)
      Temaet for denne masteroppgaven er hvordan jordskifteretten behandler innpåkjøp i privat veg ved ny jordskiftelov av 21. juni 2013. Formålet er å se på hvilke muligheter jordskifteretten har til å behandle innpåkjøp i ...