• Dolphin Sky : chassisløsning for person- og varetransport-drone 

      Magnussen, Thomas Andre Møller (Master thesis, 2018)
      Det eksisterer vesentlige framkommelighets og slitasje problemer på dagens veier grunnet stor trafikktetthet, spesielt i og rundt store byer og på hovedveier, og det er antatt at disse problemene vil øke i fremtiden. Det ...