• Transportledetider : en kartlegging av variasjon og årsaker 

      Maagaard, Johan Stener (Master thesis, 2021)
      For at sagbruk og industri skal ha tilgang til virke er de avhengige av at skognæringen har et jevnt avvirkningskvantum gjennom året, i tillegg til at man ønsker en jevn flyt av tømmer til nasjonal og internasjonal industri. ...