• Urbane nærmiljø for eldre : en studie av sosiale byrom for eldre 

      Mørch, Kirsti Reinsberg (Master thesis, 2014-06-30)
      Sammendrag: I denne oppgaven har jeg valgt å se på hvilke kvaliteter i det fysiske miljø som fremmer fysisk aktivitet og dermed styrker det sosiale livet for den eldre befolkningsgruppen i urbane områder. Problemstillingen ...