• Elgens bruk av Romerikssletta i forhold til beiter og avstand til vei 

      Lyngved, Jo Trygve (Master thesis, 2010-12-03)
      Elgbestanden i Norge og presset på utmarksarealene har økt i takt de siste 50 årene. Menneskeskapt infrastruktur fører til habitatfragmentering, tap av leveområder, barrierevirkninger og økt faunadødelighet. Jeg studerte ...