• Et mulighetsstudie for Norges landskapslaboratorium NMBU 

      Øksendal, Hannah; Lyngstad, Kristin Kvam (Master thesis, 2017)
      Norges landskapslaboratorium NMBU er lansert og i ferd med å etableres. Denne masteroppgaven utforsker hva et landskapslaboratorium på NMBU kan være, og foreslår et rammeverk for mulig innhold. Det stedlige landskapet er ...