• Kommunal behandling av private planforslag 

      Lyngmo, Lisa; Berg, Zara Jasmine Mushtaq (Master thesis, 2018)
      Temaet for denne oppgaven er kommunal behandling av private planforslag, med spesielt fokus på oppstartsmøtet og dialog i tidligfase av reguleringsprosesser. Per våren 2018 ble 70 % av forslag til reguleringsplaner ...