• Vederlag til grunneiere ved vindkraftutbygging 

      Lunde, Anine (Master thesis, 2014-08-19)
      Utnyttelse av vindressurser er en relativt ny form for energiproduksjon i Norge. Offentlige myndigheter har som mål å tilrettelegge for økt utbygging av miljøvennlig vindkraft, for å gi et viktig bidrag til produksjon av ...