• Opsjonsavtaler : når eiendomsutvikleren sitter på rettighetene 

      Lund, Peter Grande (Master thesis, 2021)
      Tema for masteroppgaven er opsjonsavtaler, og hvorvidt disse avtalene kan påvirke planprosessene i kommunen med tanke på hvilke områder som blir prioritert for omregulering. Hovedproblemstillingen til oppgaven er: Blir ...