• Campylobacter som årsak til abort hos sau 

      Loopstra, Sigrid; Lystad, Signe (Student paper, others, 2023)
      Bakteriene Campylobacter jejuni, C. fetus og C. coli kan gi abort hos sau, og i flere land er disse av de vanligste bakterielle årsakene. De er svært smittsomme og kan gi store tap av foster. Formålet var å undersøke ...