• Hvilke faktorer påvirker kongeørnas predasjon på tamsau? 

      Loland, Bjørn (Master thesis, 2014-09-04)
      Jeg har i denne oppgaven sett på kongeørnas (Aquila chrysaetos) predasjon på lam og sau (Ovis aries) på beite i tidsrommet 2000 til 2013, med målsetning om å identifisere faktorer som kan hjelpe til å forutsi om vi går ...