• Forekomsten av opsjonsavtaler i grunnboka 

      Littmann, Mats Melgård (Master thesis, 2018)
      Temaet for denne mastergradsavhandlingen er basert på den politiske debatten rundt opsjonsavtaler på dyrka mark, der det politisk er et ønske om økt jordvern. Oppgavens formål er å kartlegge spor av opsjonsavtaler i ...