• Skogressuresene i Norge 2006. Muligheter og aktuelle strategier for økt avvirkning 

      Vennesland, Birger; Hobbelstad, Kåre; Bolkesjø, Torjus Folsland; Baardsen, Sjur; Lileng, Jørn; Rolstad, Jørund (Viten fra Skog og Landskap;, Research report, 2006)
      I 2005 kom Stortinget med en anmodning til Regjeringen om å legge fram nasjonale strategier for økt avvirkning. Landbruks- og matdepartementet (LMD) signaliserte i budsjettforslaget for 2006 at de ville komme tilbake til ...