• Rovvilt og Samfunn (RoSa). Det skandinaviske ulveprosjektet – SKANDULV. Oversikt over gjennomførte aktiviteter i 2000-2004 

   Pedersen, Hans Chr.; Wabakken, Petter; Arnemo, Jon Martin; Brainerd, Scott; Brøseth, Henrik; Gundersen, Hege; Hjeljord, Olav; Liberg, Olof; Sand, Håkan; Solberg, Erling Johan; Storaas, Torstein; Strømseth, Thomas H.; Wam, Hilde; Zimmermann, Barbara (NINA rapport, Research report, 2005)
   Denne rapporten oppsummerer kort hovedaktivitetene vi har hatt i perioden 2000-2004 i for-bindelse med ulveforskning gjennom prosjektet Rovvilt og Samfunn (RoSa). Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra Norges ...
  • Scandlynx: a vision for coordinated lynx research in Scandinavia 

   Linnell, John Durrus; Andrén, Henrik; Liberg, Olof; Odden, John; Skogen, Ketil; Andersen, Reidar (NINA rapport, Research report, 2005)
   This document presents a vision for research needs on Eurasian lynx in Scandinavia. The focus is on applied research to provide managers with the knowledge they need to ensure lynx management is sustainable in the future, ...