• Norsk landbruksforskning : utvalgsstrategi i reinflokken 

   Lenvik, Dag; Bø, Esben; Fjellheim, Anders (Journal issue, 1988)
   For mødre yngre enn 5 år forklarer vekt og alder sammen 29 % av variasjonen i kalvenes høstvekt. Alene forklarer hver 22 %. Fra 5 til 12 år forklarer vekten alene 19 % mens alderen alene bare forklarer 0,4 %. Her gir alder ...
  • Norsk landbruksforskning : utvalgsstrategi i reinflokken 

   Lenvik, Dag (Journal issue, 1989)
   Viktige deler av denne analysen (arbeid Il, Ill og IV) bygger på tilleggsmerking og individidentifikasjon. Arbeid Ill, med gjennomføring i 1984, ble planlagt parallelt med opptakten til tilleggsmerkesystemet i 1969. For ...