• Forsteder i bysentrum 

      Leite, Ingvild (Master thesis, 2012-08-02)
      Stavanger by fortettes. Sentralt beliggende industri- og næringsområder omdannes til boligområder, og det bygges høyere og tettere enn tidligere. Flere av de nye boligområdene ligger tett innpå byens sentrum og utfordrer ...