• Utredning og utvikling av produksjonsboks for Tenebrio molitor 

      Larsen, Silje Kristine (Master thesis, 2017)
      Masteroppgaven er en del av ENTOFÔR-prosjektet hos Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), hvor en av næringslivspartnerne er NorInsect AS som driver med oppdrett av insektslarver (Tenebrio molitor). Prosjektmålet til ...