• Effekttariffer i distribusjonsnettet : en teoretisk gjennomgang 

      Larsen, Kristoffer Haugli (Master thesis, 2019)
      Dagens tariffstruktur avregner konsumentene etter deres energikonsum over tid. Overføringsnettet dimensjoneres imidlertid etter momentan belastning gjennom konsumentenes samlede effektuttak innenfor et område, og en avregning ...