• Analyse av inntektsgrunnlaget for småkraft og vindkraft i Norge 

      Larsen, Joakim (Master thesis, 2013-09-23)
      Oppgaven skrives i sammenheng med at utbyggingsaktivitet innenfor vindkraft og vannkraft øker for å innfri fornybar målene Norge har satt seg frem mot 2020. Det mangler fortsatt mye kunnskap rundt hvilke inntjeningsgrunnlag ...