• Tiltak mot flom : gjenåpning av bekk i Ås sentrum 

      Larsen, Håkon (Master thesis, 2017)
      Klimaendringer fører til store utfordringer i mange deler av verden. Noen regioner vil få økte utfordringer med tørke og vannmangel, mens andre vil få økt nedbør og større flomproblemer. Det er spesielt de urbane områdene ...