• Den totale biomassen av trær i Norge. En tabellsamling 

   Løken, Øivind; Eriksen, Rune; Astrup, Rasmus Andreas; Eid, Tron Haakon (Ressursoversikt fra Skog og landskap, Research report, 2012)
   Bruken av bioenergi vil øke betraktelig i årene som kommer. Politisk ligger det målsettinger om en dobling av årlig bruk fra 14 TWh i 2008 til 28 TWh i 2020. For å nå målet om en økning med 14 TWh innen 2020 vil skogen ...
  • Estimation, availability and production of tree biomass resources for energy purposes : a review of research challenges in Norway 

   Eid, Tron; Brunner, Andreas; Søgaard, Gunnhild; Astrup, Rasmus; Tomter, Stein; Løken, Øivind; Eriksen, Rune (MINA fagrapport;15, Report, 2010)
   Ambitious targets for renewable energy production in Norway draw attention to biomass potentials. The objective of this report is to review the state of the art regarding research on estimation methods, the availability ...
  • Evaluering av og prioritering av forebyggende tiltak i rovviltregion 3 

   Hansen, Inger; Odden, John; Linnell, John Durrus; Todnem, Jørgen; Løken, Øivind (Bioforsk Rapport, Research report, 2013)
   Bioforsk Nord Tjøtta har i samarbeid med NINA, Bioforsk Øst Løken og Norsk Sau og Geit på oppdrag av Fylkesmannen i Oppland utført en evaluering og prioritering av forebyggende tiltak i rovviltregion 3. Tiltakene er vurdert ...
  • Evaluering av og prioritering av forebyggende tiltak mot gaupe i rovviltregion 3 

   Hansen, Inger; Odden, John; Linnell, John Durrus; Løken, Øivind; Todnem, Jørgen (Bioforsk Rapport, Research report, 2013)
   Bioforsk Nord Tjøtta har i samarbeid med NINA, Norsk Sau og Geit og Bioforsk Øst Løken på oppdrag av Fylkesmannen i Oppland utført en evaluering og prioritering av forebyggende tiltak mot gaupe i rovviltregion 3. Dette er ...