• Galileo : ytelsesanalyse langs norskekysten 

      Løchting, Sindre; Kolltveit, Lars Wisth (Master thesis, 2019)
      Dagens samfunn er svært avhengige av satellittbaserte systemer for navigasjon (GNSS). I 1999 startet den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) arbeidet med et sivilt satellittnavigasjonssystem som skal være uavhengig fra ...