• Gode boliger i den tette byen 

      Lågeide, Erik (Master thesis, 2011-11-11)
      Stadig flere ønsker å bo sentralt selv om boligprisene her er høyere enn noen gang. Samtidig blir det sagt at det som bygges er av dårlig kvalitet. Kvalitetsmanglene er blant annet for lite plass, ikke universelt utformet, ...