• Fjernmåling som verktøy i kartlegging av geologiske landformer i skog 

      Låg, Tollef Tinholt (Master thesis, 2023)
      Meningen med denne oppgaven har vært å undersøke mulighetene ved kartlegging av livsmiljøer i skog, med det overordnede målet å hjelpe til å forhindre tap av viktige livsmiljøer. Dette har blitt gjort ved å utvikle verktøy ...