• Statistisk analyse og optimering av kyllingproduksjon 

      Kvamsdal, Morten (Master thesis, 2020)
      Slaktekyllingproduksjon er en svært marginal bransje hvor små forskjeller kan gi store utslag på produsentenes inntjening. I denne oppgaven er det undersøkt om noen produsenter jevnt og gjentakende har bedre dekningsbidrag ...