• Bærekraftig byutvikling i Lørenskog 

      Kvalheim, Martha (Master thesis, 2018)
      Hvordan oppnå man en bærekraftig byutvikling? Bakgrunnen for denne masteroppgaven er temaet bærekraftig byutvikling og hvordan man oppnår en slik utvikling. Oppgaven har som mål å undersøke hva bærekraftig byutvikling ...