• Intern rollekonflikt? : om den norske planleggerrollens handlingsrom 

      Kvaleberg, Karoline Landa (Master thesis, 2016-08-25)
      Rollen til den norske planlegger har vært i stadig endring, noe som har resultert i et vidt spekter av potensielle roller som kan brukes til å beskrive planleggeren. Spørsmålet blir således hvordan dagens praktiserende ...