• Nye krav til kapital og likviditet : konsekvenser for norske banker 

      Weng, Ragnhild Kristine Gjesdahl; Kvakkestad, Lise Marie (Master thesis, 2013-08-16)
      Finanskrisen avslørte mangler ved det eksisterende regelverket i banksektoren, og Baselkomiteen så derfor behov for å innføre et strengere regelverk. Den nye reformen, Basel III, bygger på tre eksisterende pilarer fra Basel ...