• Renhetsbedømmelse i binger til gris 

      Kvaal, Ingunn (Master thesis, 2011-08-25)
      I binger til gris kan det være en utfordring å holde det faste gulvet ved en akseptabel renhetlig hygiene. I svineproduksjon er arbeidsinnsatsen brukt til rengjøring den som tar utelukkende mest tid. Ved å prøve å forstå ...